Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Πληροφορίες ηλεκτρονικού καταστήματος:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκει νομίμως στην εταιρία «ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ. ΦΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ» με διακριτικό τίτλο «Pet shop potamos» ( εφεξής η εταιρία)
Δραστηριότητα της εταιρίας: Γενικό εμπόριο ζοωτροφών 
ΑΦΜ: 156423603 Δ.Ο.Υ.: ΚΕΡΚΥΡΑ
E-mail επικοινωνίας: 
Εξυπηρέτηση Πελατών:+30 6981766508

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού, καθορίζονται και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ , διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.petcity.gr, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας υπεύθυνος είστε εσείς. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα:
H Εταιρία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επωνυμία Εταιρία υπηρεσίες. Στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

3. Περιορισμός Ευθύνης:
Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. 
Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

4. Υποχρεώσεις Χρήστη:
Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-petriver.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της Εταιρίας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβές προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο www.e-petriver.gr  και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.e-petriver.gr.


5. Προστασία δεδομένων:
Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ούτε να παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα διότι παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, αλλά ούτε δύναται να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

Η www.e-petriver.gr βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η Πολιτική Απορρήτου, για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας σχετικά με τις επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στα δεδομένα που συλλέγουμε από σας, θα αναρτηθεί σύντομα στην Ιστοσελίδα μας.

Έως τότε, για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα για άσκηση δικαιώματος που σας παρέχει ο Κανονισμός, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε γραπτώς στον Υπεύθυνο για την Προστασία Δεδομένων της εταιρείας, στο email: 

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι πέραν από τον Υπεύθυνο Υπάλληλο εντός της www.e-petriver.gr γνώση του ερωτήματος ή του αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος σας, δύνανται να λάβουν και οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι μας.

6. Πολιτική απορρήτου:

Τι είναι η Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου είναι το επίσημο έγγραφο το οποίο αναρτά μία εταιρία στην ιστοσελίδα της με στόχο την ενημέρωση των πελατών και λοιπών χρηστών για τις επεξεργασίες που διενεργεί στα προσωπικά δεδομένα τους. Στόχος της Πολιτικής Απορρήτου είναι η διαφάνεια της επεξεργασίας και η ενημέρωση σας τόσο σε σχέση με τις επεξεργασίας που τελεί μία εταιρία στα δεδομένα σας, όσο και ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα άτομο, και οι οποίες ταυτοποιούν ή υπάρχει η δυνατότητα μέσω αυτών να ταυτοποιηθεί αυτό το άτομο.

Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη η οποία διενεργείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, και η οποία τελείται για εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς που αφορούν την εργασία, πάνω σε προσωπικά δεδομένα. Επεξεργασία αποτελεί μεταξύ άλλων η συλλογή, η οργάνωση, η αποθήκευση, η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση, η μεταβίβαση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ακόμα και η καταστροφή αυτών.

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εταιρία ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ. Η Εταιρία έχει έδρα ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 18 ΚΕΡΚΥΡΑ 49100  και τηλέφωνο επικοινωνίας 6981766508. Το email επικοινωνίας της εταιρίας για θέματα που αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων σας είναι .

Πεδίο Εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου της ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου συντάχθηκε για να σας ενημερώσει για όλες τις επεξεργασίες που τελεί η ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ  στα δεδομένα σας, είτε αυτά συλλέγονται από εσάς επιτόπου με την επίσκεψή σας σε κάποιο κατάστημά μας, είτε ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας ή και μέσω των profile μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, LinkedIn κ.λπ.). ΗΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ δεν θα ευθύνεται και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν θα εφαρμόζεται για επεξεργασίες τρίτων που δεν αποτελούν την Εταιρία ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ ή από Ιστοσελίδες τρίτων, εφόσον επιλέξετε να περιηγηθείτε σε αυτές μέσω υπερσυνδέσμων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ.

Ιστοσελίδα, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Χρήση Cookies

Η ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα της αλλά και το προφίλ της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την επικοινωνία μαζί σας, κατόπιν αιτήματός σας, αλλά και για την προώθηση των προϊόντων της. Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα παρακαλούμε μεταβείτε στους 'Ορους Χρήσης και για τα Cookies στην Πολιτική Cookies. Αναφορικά με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Εταιρία είναι από κοινού Υπεύθυνος με τις Εταιρίες που παρέχουν τις υπηρεσίες δικτύωσης και δεσμεύεται από τις πρότυπες συμφωνίες που παρέχουν τα εν λόγω μέσα με αυτήν, για τη χρήση τους. Οι ως άνω Εταιρίες συμμορφώνονται με το επίπεδο προστασίας της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων καθώς έχουν εγγραφεί στο μητρώο της Privacy Shield. Συνεπώς, σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και επεξεργάζονται από την Εταιρία ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ παρακαλούμε παραμείνετε στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Για πληροφορίες όμως, σχετικά με την επεξεργασία που τελούν η Facebook, Instagram και LinkedIn στα δεδομένα σας, μέσω των προφίλ μας, πρέπει να μεταβείτε στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου τους.

Επεξεργασία Δεδομένων από τα Φυσικά Καταστήματα της ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ

Η ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ στοχεύει στην παροχή άριστων υπηρεσιών για την προώθηση των προϊόντων της και τη διατήρηση της φήμης της. Επομένως, εφόσον το επιθυμείτε, η ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε αίτηση για την έκδοση VIP Card η οποία σας παρέχει μία σειρά από πλεονεκτήματα σε όλα τα καταστήματα της ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ και τη δυνατότητα συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς ενώ σας δίνει την περαιτέρω δυνατότητα να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας στο newsletter της εταιρίας και την προώθηση των προϊόντων της σε εσάς μέσω email και sms. Συλλέγονται το Ονοματεπώνυμο σας, η περιοχή σας, το email, το κινητό σας  και ο ταχυδρομικός σας κώδικας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας για τη συλλογή και τήρηση των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας. Για την προώθηση των προϊόντων μας και την επικοινωνία μαζί σας καλείστε στην αίτηση που συμπληρώνετε να δώσετε περαιτέρω συγκατάθεση την οποία δίδεται ελεύθερα και ανεξάρτητα από την έκδοση της VIP Card. 

Επεξεργασία Δεδομένων από την Ιστοσελίδα της ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ

Η Ιστοσελίδα της Εταιρίας με στόχο την περαιτέρω προώθηση των προϊόντων της, σας παρέχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμείτε να εγγραφείτε στο newsletter της με εισαγωγή του email σας στο footer ή στο κεντρικό ή τα επιμέρους pop – up windows της ιστοσελίδας. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας η οποία είναι ελεύθερα ανακλητή με οδηγίες που σας αποστέλλονται από εμάς με κάθε επικοινωνία. Μπορείτε επίσης, εφόσον το επιθυμείτε, να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα για να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας παρέχει η Εταιρία και να διευκολύνονται οι παραγγελίας σας. Για την εγγραφή σας μεταφέρεστε σε πλατφόρμα όπου εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή σας (email, Ονοματεπώνυμο, Πλήρη Διεύθυνση, Σταθερό και Κινητό Τηλέφωνο προαιρετικά, FAX προαιρετικά και αριθμό κάρτα ασφαλιστικού γονέα προαιρετικά) και την εκτέλεση των παραγγελιών σας τα οποία παραμένουν στην πλατφόρμα μόνο εφόσον έχετε επιλέξει να εγγραφείτε σε αυτήν. Σε περίπτωση που επιθυμείτε απλώς να προβείτε σε παραγγελία, εισάγετε όλα τα ως άνω στοιχεία και εφόσον το επιθυμείτε, συμπληρώνετε τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας για την πληρωμή των προϊόντων. Η νόμιμη βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η συμβατική σχέση που δημιουργείτε για την εκτέλεση της αγοράς των προϊόντων. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή σας μεταβιβάζονται περαιτέρω στη μεταφορική Εταιρία ACS, με την οποία συνεργάζεται η ΜΠΕΚΙΟΣ ΜΙΧ.ΦΓΡΑΝΓΚΛΙΝΟΣ για την παράδοση της παραγγελίας σας. Τέλος, μέσω της Ιστοσελίδας μας μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας προς εξέταση για πρόσληψη. Σε τέτοια περίπτωση το βιογραφικό σας θα αξιολογηθεί από τον αντίστοιχο διευθυντή του τμήματος της θέσης που επιθυμείτε να καλύψετε και εφόσον κριθεί κατάλληλο, θα κληθείτε σε συνέντευξη.